u Schabińskiej

Konkurs plastyczny "Moja wymarzona Złota Rybka" Edycja 2021/2022

  Dane autora pracy


  Dane opiekuna plastycznego pracy

  Oświadczenie:

  Możliwe formaty plików: jpg, jpeg, pdf. Maksymalny rozmiar pliku: 2MB

   

  Konkurs plastyczny "Moja wymarzona Złota Rybka" Edycja 2021/2022

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych.

  2. Cele konkursu:
  – zainteresowanie dzieci tematyką środowiska wodnego, ryb, ich anatomią, wędkarstwem, ekosystemem Sanu, na bazie powstałego w Krzemiennej Muzeum Złotej Rybki,
  – rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,
  – promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych,
  – prezentacja twórczości dziecięcej.

  3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych) i tylko w formacie A4.

  4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie pracy pod wskazany adres i w wyznaczonym terminie

  DOPUSZCZALNE FORMY:
  – Drogą ON-LINE poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny powyżej.
  Dopuszczalny rozmiar przesyłanego skanu lub zdjęcia pracy plastycznej w pliku o wielkości nie większym niż 2MB; dopuszczalne formaty plików: jpg, jpeg, PDF.
  Wymagana nazwa pliku: Imie_Nazwisko autora pracy.jpg;
  Elektroniczna akceptacja regulaminu i uzupełnienie metryczki przez prawnego opiekuna.
  – Drogą POCZTY TRADYCYJNEJ: (prace grupowe).
  Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac (pocztą tradycyjną)!
  – czytelne uzupełnienie oddrukowanego formularza „Metryczki pracy konkursowej”, (wzór na końcu dokumentu), którą należy na trwałe umocować (przykleić, zszyć) na odwrocie pracy,
  WAŻNE: na metryczce obowiązkowy jest podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy oraz opiekuna plastycznego
  – umieszczenie pracy konkursowej w koszulce foliowej.
  – uzupełnienie zbiorczej listy uczestników biorących udział w konkursie (wzór na końcu dokumentu);
  – o zachowaniu terminu, w przypadku nadsyłania prac pocztą tradycyjną decyduje DATA STEMPLA POCZTOWEGO!!!

  Adres do wysyłki: MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI W KRZEMIENNEJ
  Krzemienna 190, 36-204 Dydnia

  5. Termin nadsyłania prac upływa 11.03.2022 r.

  6. Komisja konkursowa dokona oceny prac w trzech kategoriach wiekowych:
  I kategoria – uczestnicy w wieku od 3 do 6 lat
  II kategoria – uczestnicy w wieku od 7 do 10 lat
  III kategoria – uczestnicy w wieku od 11 do 15 lat.

  7. Kryteria oceny prac:
  – estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy,
  – inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość,
  – samodzielne wykonanie.

  8. Wyniki konkursu zamieszczone będą na podanych stronach:
  https://www.uschabinskiej.pl/muzeum-zlotej-rybki/

  https://www.facebook.com/

  NAGRODY!!!

  Każdy uczestnik konkursu za nadesłaną pracę otrzyma DYPLOM oraz bezpłatny BILET WSTĘPU do Muzeum!!!

  – W przypadku nadesłania pracy drogą ON-LINE (akceptowalny, indywidualny dyplom zostanie nadesłany w formie elektronicznej na adres wskazany w metryczce).

  – W przypadku nadesłania prac drogą POCZTY TRADYCYJNEJ dyplomy zostaną nadesłane na adres zwrotny nadawcy).
  Ponadto w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana NAGRODA GŁÓWNA tj.:
  BEZPŁATNY wstęp całej grupy/klasy Laureata konkursu do MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI, + jednodniowy pobyt (z możliwością noclegu) oraz wyżywieniem w ośrodku wypoczynkowym „u Schabińskiej Krzemienna nad Sanem”.

  Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI!

  Koordynatorzy konkursu:
  Katarzyna Schabińska i Dominika Wietecha

  Przewiń do góry