u Schabińskiej

Zapraszamy do restauracji Chyrowianka od godziny 11 do 18.

Pokoje gościnne w Chyrowej

(W latach 2020-2021 funkcjonujące w czasie obostrzeń jako Schowki na Narty)

Bez względu na porę roku, po ciężkim dniu definitywnie należy się odpoczynek. Dla naszych Gości mamy do dyspozycji pokoje dwu, trzy i czteroosobowe. W każdym pokoju znajduję się łazienka oraz telewizor. Posiadamy 45 miejsc noclegowych:
– 12 pokoi 2-osobowych z pojedynczymi łóżkami;
– 2 pokoje 2-osobowe z łóżkami małżeńskimi;
– 3 pokoje 3-osobowe;
– 2 pokoje 4-osobowe typu studio.

Śniadania dostępne przy wcześniejszym uzgodnieniu podczas meldunku.

Schronisko Chyrowa u Schabińskiej

Przytulny samodzielny domek z przeznaczeniem dla 7 osób położony bezpośrednio przy wyciągu z widokiem na stok.
Składa się z salonu, aneksu kuchennego, łazienki i kominka opalanego drewnem wg uznania.

Schronisko (Szałas) 60 zł od osoby – maksymalnie 7 osób.

Pole namiotowe

Osoby podróżujące Głównym Szlakiem Beskidzkim, mogą u nas spędzić noc płacą wg uznania.

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 783 871 301

Cennik noclegów

100 zł / osoba bez śniadania

120 zł / osoba ze śniadaniem

Śniadania w zależności od zestawu 15 – 25 zł.

Doba noclegowa zaczyna się od godziny 15 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11 w dniu wyjazdu.

Zadzwoń i zarezerwuj nocleg dla siebie. 
Tel. 783 871 301

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Gościniec Chyrowianka uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 6. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 8. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, najpóźniej na drugi dzień.
 9. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.
 10. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu.
 11. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
 12. Osoby niezameldowane w Gościńcu Chyrowianka mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 20:00.
 13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 14. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Kierownictwa,
  w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 15. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 zł.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 17. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.
 18. Gościniec Chyrowianka świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.
 19. Gościniec Chyrowianka ma obowiązek zapewnić:
  – warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
  – wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  – sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Recepcja dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 20. Obiekt ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 21. W obiekcie zabronione jest:
  – wnoszenie własnej żywności i alkoholu na salę restauracyjną,
  – zabieranie ręczników pokojowych,
  – zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa),
  – zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
 22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych 
Administrator danychU Schabińskiej CHYROWA-SKI sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Floriańskiej 42, 38-200 Jasło,
KRS  0000239163
 
 
Cele przetwarzaniaRealizacja usług marketingowych 
Podstawy prawne przetwarzania

Obowiązek prawny

Świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych i marketingowych.

 
Odbiorcy danychPodmioty przetwarzające dane w imieniu U Schabińskiej CHYROWA-SKI sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Floriańskiej 42, 38-200 Jasło, NIP: 684-24-07-627 
Prawa związane z przetwarzaniem danych
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej
 
   

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest U Schabińskiej CHYROWA-SKI sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Floriańskiej 42, 38-200 Jasło, (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Floriańska 42, 38-200 Jasło

– przez e-mail: info@chyrowaski.pl

– telefonicznie: 603 871 300

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Floriańska 42, 38-200 Jasło

– przez e-mail: info@chyrowaski.pl

– telefonicznie: 603 871 300

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • Realizować usługi noclegowe, cateringowe, turystyczne i marketingowe

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas świadczenie opisanych w pkt. 3 powyżej usług.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia realizacji opisanych w pkt. 3 usług.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody  – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przewiń do góry