u Schabińskiej

Centrum rekreacyjno – konferencyjne

CHYROWA-SKI Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. CENTRUM REKREACYJNO – KONFERENCYJNE, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy Karpatom”, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

Cele projektu:

Cele ogólne projektu – wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz rozwój ekonomiczno-gospodarczy i turystyczny regionu, poprzez unowocześnienie oferty rekreacyjno-konferencyjnej.

Cele szczegółowe – rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej regionu i poprawa standardu usług turystycznych, poprzez zakup sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia Baru i Restauracji;

– zwiększenie dochodów poprzez wprowadzenie do oferty nowoczesnej usługi konferencyjno-pobytowej;
– poprawa warunków pobytowych, poprzez wykonanie studni głębinowej;
– zwiększenie zatrudnienia – 1 nowe miejsce pracy;
– wykorzystywanie lokalnego potencjału do rozwoju turystyczno-gospodarczego obszaru, poprzez promocję wspólnych działań marketingowych i wzmacnianie współpracy w zakresie produktów lokalnych i ekologicznych.

Powyższe cele osiągnięte zostały poprzez rozszerzenie i unowocześnienie usługi pobytowo-gastronomicznej oraz konferencyjnej Chyrowa-Ski oraz w oparciu o współpracę z podmiotami współpracującymi.

Cele projektu są zgodne z celami Programu Alpy-Karpatom, gdyż wpływają na rozwój potencjału ekonomicznego województwa podkarpackiego, przyczyniają się do zmniejszania różnic gospodarczo-społecznych słabych strukturalnie regionów peryferyjnych – gm. Dukla. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia oferty turystycznej regionu i podniesienia jakości turystyki przyjaznej środowisku.

Działania inwestycyjne przewidziane w projekcie:

– Zakup wyposażenia – sprzętu multimedialnego do Sali Konferencyjnej – tj. nagłośnienia Sali Konferencyjnej, mikrofonu bezprzewodowego, okablowania do sprzętu audio-video, karty bezprzewodowej oraz usługi dostawy i montażu w/w sprzętu;

– Zakup wyposażenia Baru – Ekspres do kawy 2-kolbowy, Młynek do kawy, Automat do czekolady oraz Piec konwekcyjno – parowy 3-półkowy z naparowaniem i sondą termiczną

– Zakup wyposażenia Restauracji: tj. stołów i ław – 11 Kompletów 8-osobowych; 2 Komplety 6-osobowe; 5 Kompletów 4-osobowych; – Wykonanie studni głębinowej – na potrzeby poprawy warunków pobytowych gości obiektu;

Działania informacyjno-promocyjne:

– utworzenie zakładki na stronie internetowej;
– wydanie folderów;
– umieszczenie tablicy informacyjnej,
– oznakowanie zakupionego wyposażenia i sprzętu naklejkami z logo.

Wszystkie wymienione działania przyczyniają się do osiągnięcia celów projektu i służą unowocześnieniu oferty rekreacyjno-konferencyjnej.

Budżet projektu:

Budżet projektuKwota netto
w PLN
Całkowite koszty projektu96 700,00
Dofinansowanie z SPPW58 020,00
Wkład własny Beneficjenta38 680,00

Wskaźniki i rezultaty projektu:

Rezultatem projektu będzie uruchomienie nowej usługi konferencyjnej poprzez zakup sprzętu multimedialnego oraz unowocześnienie obiektu poprzez zakup wyposażenia na potrzeby Baru i Restauracji. Wykonanie studni głębinowej wpłynie na poprawę warunków pobytowych.

Wskaźniki rezultatu:

– wzrost dochodów o ok. 2% w 2015r.
– wzrost zatrudnienia – 1 etat.

Bezpośrednie produkty projektu:

– sprzęt multimedialny do Sali Konferencyjnej: nagłośnienie, mikrofon bezprzewodowy, okablowania do sprzętu audio-video, karta bezprzewodowa;
– wyposażenie Baru: Ekspres do kawy 2-kolbowy, Młynek do kawy, Automat do czekolady, Piec konwekcyjno-parowy 3-półkowy;
– wyposażenie Restauracji – 11 Kompletów 8-osobowych (2 ławy + stół); 2 kpl 6-osobowe; 5 kpl 4-osobowych;
– Wykonanie Studni głębinowej – 1 usługa;
– Foldery – 1000szt.
– Zakładka na stronie internetowej
– Tablica informacyjna.

Podsumowanie

Zakupiony sprzęt stanowi wyposażenie obiektu, będzie wykorzystywany na potrzeby obsługi gości przebywających w obiekcie. Dobra jakość pozwoli na wieloletnie użytkowanie, co zapewni trwałość projektu.

Atrakcyjna lokalizacja (stok narciarski) oraz skuteczne działania marketingowe zapewniają coraz większe zainteresowanie ośrodkiem i sprawiają że przyjeżdżają tu osoby z całej Polski i zza granicy. Wykorzystanie tego potencjału do utworzenia tu oddalonego od zgiełku cywilizacji CENTRUM REKREACYJNO-KONFERENCYJNEGO, jest jak najbardziej trafione, oferta skierowana jest zarówno do podmiotów z odległych miejsc, ale w zamyśle ma to być także ośrodek miejscowych spotkań biznesowych.

Zapraszamy do korzystania z unowocześnionej oferty ośrodka

Przewiń do góry